Sappi Finland Oy:ltä kaksi rakennusurakkaa Lapin Teollisuusrakennukselle

LTR Oy on saanut kaksi rakennusurakkaa Lohjan Kirkniemen paperitehtaalta. Työt tehdasalueella on aloitettu ja ne kestävät vuoden loppuun. Kyseessä on Sappi Finland Oy:n Galerie Power investointi ja LTR:n saamat urakat ovat voimalaitoksen perustustyöt sekä polttoaineen käsittelypaikka.